[3]
Čištění vnitřků cisteren
Mytí spodků a podvozků vozidel
Ostatní speciální čistící zařízení