Dry Steam Cleaner DAS363LXTS-011

detailbild-das300kxts-lxts.jpg
321 900.00 Kč

Každý, kdo byl postaven před úkol vyčištění silně znečištěného stroje, již vyzkoušel čištění pomocí tlakové vody. Při velmi znečištěných strojích a součástkách pak i ohřátou tlakovou vodou spolu s množstvím různých čisticích prostředků. Tyto práce bylo nutno vždy provádět na vyhrazených pracovištích – docházelo totiž k rozstřiku vody do okolí a po skončeném čištění zůstalo k likvidaci velké množství splaškové znečištěné vody.
Kromě toho mohlo dojít neuváženým použitím vysokého tlaku čistící vody k poškození citlivých součástek čištěného stroje.

S nabízeným čističem suchou párou s příměsí stlačeného vzduchu nic z výše uvedených rizik a obtíží nehrozí.

Mechanické a elektrické komponenty strojů stejně jako pneumatické a hydraulické součásti mohou být vyčištěny šetrně, s ohledem na okolní prostředí a s malými náklady velice efektivně. Revize strojů a údržbářské práce je možno vzhledem na extrémně malé množství vody používané při čištění provádět přímo ve výrobních halách a uspoří se tak drahé a časově náročné demontáže výrobních linek a tím způsobené výpadky výroby.

Profesionální čistič suchou párou vyvinutý pro nejvyšší průmyslové nároky je určen pro nejtvrdší nasazení skoro ve všech průmyslových oborech při důkladném čištění výrobních strojů. Nabízený model DAS363LXTS-011 je s kombinací se stlačeným vzduchem, bez funkce stop páry a dávkování detergentu je možné za příplatek.


Čištění párou je technologicky známý postup, zaručující dokonalé výsledky, ale se samotnou párou je časově náročný. Náš patentovaný systém využívá příměsi stlačeného vzduchu do proudu páry, čímž se mimořádně zvýší účinnost a rychlost vlastního čištění a to i při pouze jednom průchodu čistícího paprsku přes čištěný povrch.

Úvodní stručný prospekt čističe suchou párou - česky. - Prospekt Dry Steam Cleaner - CZ.

Parametry výrobku

Objednací čísloDAS363LXTS-011 013
Provozní tlak max. (bar)16
Suchá pára (L/min)0,9
Vlhká pára (L/min)2
Mokrá pára (L/min)2,7
Napětí (V)230
Příkon (kW)3
Topný výkon (kW)62 naftový ohřev
Přítok vody (L/min)0,9 ÷ 2,0
Teplota přiváděné vody max. (°C)30
Otáčky čerpadla (ot/min)1420
Spotřeba stlačeného vzduchu (m3/min/bar)min 0,3>/max. 10
Rozměry (š×d×v) [mm]1080×740×830
Hmotnost (kg)145